KursMedicin – Kurser för allmänläkare, granskade av SFAM

Kurser för allmänläkare, arrangerade av KursMedicin, granskade av SFAM:s kursgranskare: Å se´n då…Praktisk allmänmedicinsk labdiagnostik 23 november heldag, digitalt.  23  november. Vardagskardiologi. 24-25 november, heldagar, digitalt, 24-25 november. Läs mer på KursMedicins hemsida.

Kurs i kompetensvärdering i Skåne 29 november – 1 december 2021

Höör Höör, Sverige

Välkommen till SFAM:s kompetensvärderingskurs i Höör Plats:  Stiftsgården Åkersberg, Höör Tid: måndag 29 november – onsdag 1 december 2021 Anmälan senast 8 oktober 2021 Kursen är grundkurs för den som vill bli värderare för Mitt-i-ST och examinator för specialistexamen i allmänmedicin. Den fungerar också som fördjupningskurs för handledare, studierektorer och andra specialister i allmänmedicin med […]

Allmänläkarkurser för ST och specialister, granskade av SFAM. Anmäl senast 5 dec för vårens kurser.

Allmänläkarkurser arrangerar utbildningar för läkare verksamma inom allmänmedicin. Kurserna är granskade av SFAM:s kursgranskare. Allmänläkarkurser erbjuder kurser som är obligatoriska för ST-läkare samt ett antal kliniska kurser. Vår huvudsakliga målgrupp är ST-läkare i allmänmedicin anställda på offentliga och privata vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. I mån av plats välkomnar vi även specialister i allmänmedicin (oberoende av anställningsform) samt […]

Kurs i kompetensvärdering 17-19 januari 2022 på Stjärnholms slott utanför Nyköping

Stjärnholms stiftsgård Stjärnholms slott, Oxelösund, Sverige

Kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin 17-19 januari 2022 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. Anmälan senast 12 december 2021. Du hittar anmälningsblankett och mer information om kursen på SFAMs hemsida www.sfam.se via kalendariet eller sidorna om Mitt-i-ST och specialistexamen. Kursen, ett tredagars internat, ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av […]

Kurs i kompetensvärdering i Söderköping 2-4 maj 2022

Söderköping Söderköping

Kurs i kompetensvärdering för Mitt-i-ST och specialistexamen hålls på Brunnshotellet i Söderköping 2-4 maj 2022. Den är öppen för specialister i allmänmedicin med intresse för kompetensvärdering och utbildning av allmänläkare. Kursen ges av SFAM:s Kompetensvärderingsråd i samarbete med lokala SFAM och AMC Östergötland, och hålls i internatform. Kursen är grundkurs för den som ska vara värderare […]

Kurs i kompetensvärdering i Stockholm 3-5 oktober 2022

Kurs för värderare för Mitt-i-ST och examinatorer för specialistexamen i allmänmedicin planeras i samarbete mellan studierektorerna i Region Stockholm och SFAM:s kompetensvärderingsråd 3-5 oktober 2022. Sista anmälningsdag 26 augusti 2022. Du ska ange i din anmälan att du tjänstgör inom Region Stockholm. Du ska kontakta din studierektor för separat fakturering. Läs om kursen på SFAM:s […]

Kurs i kompetensvärdering i Dalarna 17-19 oktober 2022

Kurs för värderare för Mitt-i-ST och examinatorer för specialistexamen i allmänmedicin planeras i samarbete mellan studierektorerna i Dalarna och SFAM:s kompetensvärderingsråd 17-19 oktober 2022. Sista anmälningsdag 10 september. Läs om kursen på SFAM:s hemsida här.

Kurs i kompetensvärdering i Skåne 7-9 november 2022

Kurs för värderare för Mitt-i-ST och examinatorer för specialistexamen i allmänmedicin planeras i samarbete mellan studierektorerna i Region Skåne och SFAM:s kompetensvärderingsråd 7-9 november 2022. Sista anmälningsdag 30 september. Läs om kursen på SFAM:s hemsida här.

Kurs i kompetensvärdering på Stjärnholms slott 16-18 januari 2023

Stjärnholms stiftsgård Stjärnholms slott, Oxelösund, Sverige

Kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin 16-18 januari 2022 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. Anmälan senast 12 december 2022. Du hittar anmälningsblankett och mer information om kursen på SFAMs hemsida www.sfam.se via kalendariet eller sidorna om Mitt-i-ST och specialistexamen. Kursen, ett tredagars internat, ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av […]

Kurs i kompetensvärdering på Stjärnholms slott 29-31 maj 2023

Stjärnholms stiftsgård Stjärnholms slott, Oxelösund, Sverige

Kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin 29-31 maj 2023 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. Anmälan senast 24 april 2023. Du hittar anmälningsblankett och mer information om kursen på SFAMs hemsida www.sfam.se via kalendariet eller sidorna om Mitt-i-ST och specialistexamen. Kursen, ett tredagars internat, ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av […]