Kurs i kompetensvärdering på Stjärnholms slott 2-4 oktober 2023, INSTÄLLD

Stjärnholms stiftsgård Stjärnholms slott, Oxelösund, Sverige

På grund av få anmälningar är denna kurs inställd. Nästa kurs är den årliga kursen i vecka 3, 16-18 januari 2024. Välkommen att anmäla dig till den. Preliminärt planeras en kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin 2-4 oktober 2023 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. Mer information kommer senare. Du hittar mer information om kursen på SFAMs […]

Kurs i kompetensvärdering på Stjärnholms slott 15-17 januari 2024

Stjärnholms stiftsgård Stjärnholms slott, Oxelösund, Sverige

Kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin 15-17 januari 2024 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. Anmälan senast 10 december 2023. Du hittar anmälningsblankett och mer information om kursen på SFAMs hemsida www.sfam.se via kalendariet eller sidorna om Mitt-i-ST och specialistexamen. Kursen, ett tredagars internat, ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av […]