Allmänläkardygnet 2023

Fortbildning för allmänläkare med allmänläkare av allmänläkare. Välkommen till 24 timmar av oberoende användbar allmänmedicinsk mangling under 5 sessioner 16-17 november 2023. Målet är att du kommer ut med ny kunskap och kraft att stå upp för allmänmedicin och samtidigt ge bästa möjliga vård. Denna fortbildning drivs av SFAMs lokalförening Storgöteborg av genuint intresse, ideellt […]

Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

Klara Östra Kyrkogata 10 11211 Stockholm Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, Sverige

Välkommen till Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården Torsdagen den 23 november 2023 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Årets tema: ”Jämlikhet i vården” Arrangeras av: Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet SFAM.Q Vad innebär jämlik hälsa och jämlik vård? Vilka omotiverade skillnader i hälsa finns bland olika grupper i samhället och hur kan vi arbeta för att öka jämlikheten i vården? Lyssna […]

Välkommen till 6:e workshopen i narrativ medicin

Välkommen till 6:e workshopen i narrativ medicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Mölndal, Göteborgsvägen 31, R-huset, 19-20 Januari 2024 Med nationella talare och gruppövningar utifrån texter, konst och berättelser inbjuder vi till två spännande dagar runt temat Narrativ Medicin. Fredagskvällen är vikt till fest och framträdande på Musikens hus. Workshopen har genom åren varit fulltecknad. Den vänder […]

Välkommen till Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 2024! Funktionella tillstånd – ur ett smärtperspektiv

Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, 113 27 Stockholm

Vårmötet är ett hybridmöte som äger rum i Stockholm och via länk. ProgramSSLFvårmöte240315 OBS: Alla intresserade är välkomna, oavsett profession Tid: fredag 15/3 kl. 08.30-15.30. Lokal: Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, 113 27 Stockholm. Kostnad (exkl. moms): På plats: (inkl. lunch o fika): 1295 sek för medlemmar i Svenska Smärtläkarföreningen. Övriga 2295 sek. Via länk: 795 […]

Balintkonferens på van der Nootska Palatset, Stockholm 22-23 mars 2024

Balintkonferens på van der Nootska Palatset, Stockholm 22-23 mars 2024 Tema: Arvet efter Balint: att återvända, att åter använda - är det möjligt? För mer information www.sfmp.se eller www.balint.se Anmälningsblankett sv Stockholm 22-23 mars 2023 Program Balint Conference and IBF Council Meeting Engl version

NAAKA dagen

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

En fortbildningsdag om astma, allergier och KOL för allmänläkare av allmänläkare

Glesbygdsmedicinsk konferens i Lycksele

Välkomna till glesbygdsmedicinsk konferens! Lycksele 7-8 maj 2024 ST-dag 6 maj Tillsammans i glesbygd Glesbygdsmedicin i förändring - resurser och samarbeten Anmälan via hemsidan