SFAM:s kongress i Åre 19-21 maj 2021.

Åre

SFAMs kongress 19-21 maj 2021, blir semidigital eller digital. Detsamma gäller för Pre-kongress för ST-läkare och nyblivna specialister 18 maj. SFAM:s lokalförening i Jämtland Härjedalen arrangerar kongressen i samarbete med SFAM:s styrelse. Läs mer på kongressens egen hemsida, sfam2020.se.  

SFAM:s kongress 2023 hålls i Kalmar 10-12 maj, prekongress 9 maj.

SFAM:s vetenskapliga kongress 2023 kommer att hållas i Kalmar 10-12 maj  med prekongress 9 maj. Information kommer att publiceras löpande på sfamkongress.se. Sista dag för anmälan är 6 april (8 mars om man vill boka boende vi kongressbyrån). Anmäl dig här!