Wonca Europe digitalt 16-19 december 2020

Wonca Europe i Berlin kommer att hållas digitalt 16-19 december. Obs! börjar redan 16 december. Föreläsningarna kommer att vara tillgängliga på nätet en tid efter kongressen. Läs mer i kongressens nyhetsbrev om anmälan, kostnad och innehåll.    

Studierektorsmöte 2021-09-30–10-01

Stockholm Stockholm

Studierektorsmötet som var planerat till hösten 2020 är flyttat till  hösten 2021 och blir digitalt via Teams.  30 september till 1 oktober 2021. Det arrangeras av studierektorerna i Region Stockholm. Program och inbjudan nationell konferens för SR i allmänmedicin 2021 Anmälan senast 210915, samt eventuella frågor, till: sr2021.slso@sll.se Kontaktperson: Sara Sifri sara.sifri@sll.se www.akademisktprimarvardscentrum.se      

Nordisk kongress 21-23 juni 2022 i Stavanger

Nordisk kongress i allmänmedicin som anordnas av Nordic Federation of General Practice, NFGP,  är flyttad från 2021 till flyttad till 21-23 juni 2022 i Stavanger. Mer information kommer här senare. Läs också på NFGP:s hemsida             

PODC2023 – Konferens om överdiagnostik i Köpenhamn

Köpenhamn , Danmark

PODC2023 – Konferens om överdiagnostik i Köpenhamn Preventing Overdiagnosis-konferensen i Köpenhamn 14-16 augusti erbjuder nu rabatterat pris till alla ST-läkare som är medlemmar i SFAM (den danska motsvarigheten DSAM är medarrangör till konferensen). Länk för mer information Länk för anmälan