Specialistexamen anmälan senast 31 augusti

Specialistexamen är en frivillig examen för den som är i slutet av sin ST-tjänstgöring eller redan är färdig specialist i allmänmedicin. Den anordnas en gång per år. Anmälan till examen görs senast 31 augusti och examensprocessen pågår under läsåret med avslutning vid SFAMs årliga kongress. Examen innehåller fyra obligatoriska moment: Portfölj med reflektion kring ST samt […]