Lena Lilja om framgångsfaktorer för ST i allmänmedicin