Anna Nergårdh om ST-läkarnas roll i arbetet med God och nära vård