Anna Nergårdh om framtidens hälso- och sjukvård

Anna Nergårdh, regeringens samordnare för en god och nära vård