Utgivningsplan

Utgivningsplan 2020 

Nr Tema Manusstopp Extra beställning Utgivning
2020
1 Ny som läkare i Sverige 13.1 17.2 16.3
2 Levnadsvanor 16.3 27.4 8.6
3 Att skriva intyg 17.8 21.9 19.10
4 Allmänmedicin i litteratur och fiktion 12.10 16.11 14.12

Utgivningsplan 2021 

Nr Tema Manusstopp Extra beställning Utgivning
2021
1 Vaccination, infektion, pandemi 11.1 8.2 15.3
2 Hur hanterar vi kunskap? Psykisk ohälsa 29.3 10.5 14.6
3 Allmänläkarrollen i förändring. Diabetes 23.8 20.9 25.10
4 Den nya primärvården. Hjärta-kärl 11.10 8.11 13.12