Susanna Althini om utvecklingstid och utbildningsvårdcentral

Det måste vara roligt att jobba tyckte Susanna och startade en utbildningsvårdcentral i Visby, för att skapa förutsättningar för fler ST-läkare och utnyttja befintliga handledare på bästa sätt.
Även specialister behöver tid för att utveckla verksamheten och sig själva. Under devisen
”kan Google kan Gotland” har Susanna gjort en pilot med 20 procent utvecklingstid. Här berättar hon om hur och ger exempel på vad det lett till, för patienterna, vårdcentralen och samhället.