Stina Gäre Arvidsson – förbättringsarbete på vårdcentralen, hur funkar det?

Har du nånting du skulle vilja förbättra på din vårdcentral?
Stina Gäre Arvidsson är ST-läkare i allmänmedicin och jobbar dessutom med kvalitetsutveckling i primärvården genom PrimärvårdsKvalitet och en masterutbildning i kvalitet och ledarskap.
Hör hennes tankar kring varför utveckling är både nödvändigt och roligt, hur man skapar mer tid i den stressiga vardagen och varför man ska mäta. Hon bjuder också på konkreta exempel från sin egen vårdcentral.

www.skl.se/primarvardskvalitet

www.genombrott.nu