Patientcentrerad samtalsmetodik med Staffan Ahlkvist

En patientcentrerad konsultation har visat sig förbättra både patientens upplevelse av vården och ge mer säker och effektiv vård. I det här avsnittet berättar Staffan Ahlkvist om hur det går till, vad som skiljer det från andra samtalsmetoder och hur man kan göra för att utveckla sin egen konsultation.