Instruktioner, bilagor, blanketter för specialistexamen

Specialistexamen – instruktion för examinand och examinator

I instruktionen och i bilagorna finns nästan allt du behöver veta om examensprocessen.
Om du ändå inte hittar svaret, fråga din examinator eller examen@sfam.se.

Bilaga 1-5  gäller även Mitt-i-ST.

Instruktion för examinand 2017-2018
Instruktion för examinator 2017-2018

Instruktion för examinand 2016-2017
Instruktion för examinator 2016-2017

Bilaga 1 Konsultation
Bilaga 2 Videoteknik och etik – gemensam för examen och Mitt-i-ST
Bilaga 3 Patientmedgivande video – gemensam för examen och Mitt-i-ST
Bilaga 4 Mall för egenvärdering video – gemensam för examen och Mitt-i-ST
Bilaga 5 Underlag för bedömning av konsultation
Bilaga 6 Dokumentation
Bilaga 7 Ledarskap
Bilaga 8 Intyg om uppsats från FoU-enhet, mall
Bilaga 9 Examinatorsrapport, mall
Bilaga 10 Rapport om uppsats, mall
Bilaga 11 Skrivande allmänläkare – om projektarbeten och uppsatser.

Ersättning och villkor för värderare och examinatorer.