Fahrad Khaghani om interkulturell kommunikation

Farhad Khaghani är interkulturell kommunikatör och utbildad KBT-terapeut, och verkar som verksamhetsansvarig på föreningen Noaks Ark Småland och Halland. Noaks Ark är en stödorganisationi för HIV-smittade och deras anhöriga. De senaste åren har han arbetat mot landsting och offentliga arbetgivare, för att utbilda anställda i interkulturell kommunikation.

Farhad´s boktips:
”Mellan klan och stat – Somalier i Sverige” av Per Brinkemo
”Kulturgrammatik” av Gunnar Herlitz
”Tvärkulturella möten” av Carl Martin Alwood & Elsie C Franzén

www.umo.se (information på 5 olika språk)