Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården

Klara Östra Kyrkogata 10 11211 Stockholm Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, Sverige

Välkommen till Nationella Kvalitetsdagen för Primärvården Torsdagen den 23 november 2023 Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Årets tema: ”Jämlikhet i vården” Arrangeras av: Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet SFAM.Q Vad innebär jämlik hälsa och jämlik vård? Vilka omotiverade skillnader i hälsa finns bland olika grupper i samhället och hur kan vi arbeta för att öka jämlikheten i vården? Lyssna […]

Kurs i kompetensvärdering på Stjärnholms slott 15-17 januari 2024

Stjärnholms stiftsgård Stjärnholms slott, Oxelösund, Sverige

Kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin 15-17 januari 2024 på Stjärnholms slott utanför Nyköping. Anmälan senast 12 december 2023. Du hittar anmälningsblankett och mer information om kursen på SFAMs hemsida www.sfam.se via kalendariet eller sidorna om Mitt-i-ST och specialistexamen. Kursen, ett tredagars internat, ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av […]

Välkommen till 6:e workshopen i narrativ medicin

Välkommen till 6:e workshopen i narrativ medicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Mölndal, Göteborgsvägen 31, R-huset, 19-20 Januari 2024 Med nationella talare och gruppövningar utifrån texter, konst och berättelser inbjuder vi till två spännande dagar runt temat Narrativ Medicin. Fredagskvällen är vikt till fest och framträdande på Musikens hus. Workshopen har genom åren varit fulltecknad. Den vänder […]

Välkommen till Svenska Smärtläkarföreningens vårmöte 2024! Funktionella tillstånd – ur ett smärtperspektiv

Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, 113 27 Stockholm

Vårmötet är ett hybridmöte som äger rum i Stockholm och via länk. ProgramSSLFvårmöte240315 OBS: Alla intresserade är välkomna, oavsett profession Tid: fredag 15/3 kl. 08.30-15.30. Lokal: Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, 113 27 Stockholm. Kostnad (exkl. moms): På plats: (inkl. lunch o fika): 1295 sek för medlemmar i Svenska Smärtläkarföreningen. Övriga 2295 sek. Via länk: 795 […]

Balintkonferens på van der Nootska Palatset, Stockholm 22-23 mars 2024

Balintkonferens på van der Nootska Palatset, Stockholm 22-23 mars 2024 Tema: Arvet efter Balint: att återvända, att åter använda - är det möjligt? För mer information www.sfmp.se eller www.balint.se Anmälningsblankett sv Stockholm 22-23 mars 2023 Program Balint Conference and IBF Council Meeting Engl version

Mitt-i-ST-seminarium

Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, Sverige

Mittvärderar-seminarium 25 mars 2024 Välkommen till Mitt-i-ST-seminarium på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm måndag 25 mars 2024.  Du har möjlighet att delta fysiskt eller via zoom.  Om det blir många anmälningar till deltagande på Läkaresällskapet gäller att medlemmar i SFAM har företräde och i övrigt turordning efter när anmälan kommit in. Här hittar du anmälningsformulär. […]

NAAKA dagen

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

En fortbildningsdag om astma, allergier och KOL för allmänläkare av allmänläkare

Glesbygdsmedicinsk konferens i Lycksele

Välkomna till glesbygdsmedicinsk konferens! Lycksele 7-8 maj 2024 ST-dag 6 maj Tillsammans i glesbygd Glesbygdsmedicin i förändring - resurser och samarbeten Anmälan via hemsidan