Eva Arvidsson om levnadsvanearbete på vårdcentralen

Eva Arvidsson om levnadsvanearbete på vårdcentralen och hur PrimärvårdsKvalitet kan vara till nytta i det. Sedan 2011 har vi nationella riktlinjer för tvärprofessionellt arbete med tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. I praktiken kan det vara svårt att hitta de patienter som har störst behov av insatser och även att dokumentera levnadsvanor på ett rimligt sätt. I PrimärvårdsKvalitet finns indikatorer för levnadsvanor vid olika kroniska sjukdomar. Eva berättar mer om hur dessa kan vara till praktisk nytta i levnadsvanearbetet.