Åsa Kadowaki – ett hållbart arbetsliv i primärvården, är det möjligt?

Vad är det som skapar stress i arbetslivet, och vad kan vi göra för att hantera den? Åsa Kadowaki är psykiater med lång erfarenhet av hur man skapar förutsättningar för en hållbar arbetssituation, inte minst i primärvården.

Fördjupning och verktyg finns på www.viktigtpariktigt.se