Annika Larsson om teambaserad rehabilitering vid långtidssjukskrivning

Annika Larsson, läkare på Moröbacke HC, berättar hur man organiserat rehabinsatserna kring de långtidssjukskrivna patienterna. Vi pratar om teamarbete, samverkan med Försäkringskassan, arbetsgivare, kommun m fl, hur man kan tänka kring arbetsförmågebedömning, kompletteringar av intyg, rehabstöd.se och mycket mer.