Ann Rosén om icke-farmakologisk behandling vid sömnsvårigheter

Söker du ett icke- farmakologiskt alternativ mot sömnbesvär med få biverkningar och goda behandlingsresultat som håller även efter avslutad behandling? Räcker inte det egna psykosociala teamet till? Internetpsykiatrin i Stockholms läns landsting erbjuder internetförmedlad KBT mot insomni och tar emot patienter från hela Sverige! Psykologen och doktoranden Ann Rosén berättar här om vikten av sömn och hur KBT-behandling kan hjälpa.