Kontakt

SFAM:s kansli

Ekonomi- och kansliansvarig
Heléne Swärd – helene.sward@sfam.se
Tel: 08-23 24 05, säkrast mån-fre kl 9 – 16

Plusgiro: 655974-4   Bankgiro: 5459-4866
Organisationsnummer: 802 009-5397

Mitt-i-ST-kansli
Katarina Boltensternkatarina.boltenstern@sfam.se eller mittist@sfam.se
Tel: 076-13 94 404, säkrast mån-ons kl 9 – 15:30, fre 9 – 11

Examenskansli
Frågor om specialistexamen kan ställas till examen@sfam.se eller förmedlas av Katarina Boltenstern.

SFAM:s fortbildningsprojekt
Frågor kan ställas till projekt@sfam.se eller förmedlas av Katarina Boltenstern.

Chefredaktör för tidskriften AlllmänMedicin
Ingrid Eckerman – chefredaktor@sfam.se

E-post
kansli@sfam.se

Postadress:
Box 503
114 11 Stockholm
Sverige

Besöksadress
Grev Turegatan 10E, Stockholm
Närmaste tunnelbana: Östermalmstorg (uppgång Stureplan)

SFAM:s styrelse

Lokalföreningar

Råd och nätverk: sök kontaktuppgifter på deras sidor under rubriken Föreningen i sidans överkant.

Blanketter