← Tillbaka

ST-läkare

Framtidens allmänläkare – ST i allmänmedicin

Här hittar du de delar av SFAMs arbete som särskilt rör dig som ST-läkare eller handledare för ST-läkare. ST är en viktig del av SFAM, det är nu grunden till din kompetens som allmänläkare läggs.

Medlem i SFAM blir du genom att klicka på rutan "Bli medlem" som finns på flera ställen här på hemsidan. Som ST-läkare betalar du lägre avgift än färdiga specialister. Nyhet för 2017 är att ST-läkare inte betalar någon avgift första året som medlem. Blir du medlem under hösten 2017 har du gratis medlemskap fram till slutet av 2018. 

Nedan finner du viktiga saker att tänka på.

 

Allmän information om ST i allmänmedicin

SFAMs kompetensvärderingar

SFAM rekommenderar en extern värdering i mitten och en i slutet av ST, för att du och din handledare ska få hjälp att se med nya ögon på din utbildning.
SFAMs kompetensvärderingsråd anordnar Mitt-i-ST och specialistexamen, läs mer via länkarna:

  • Mitt-i-ST: en värdefull avstämmning när du befinner dig kring mitten av din utbildning. Hur går det? Vad behöver du tänka på inför slutet av din ST? Missa inte denna möjlighet att få en erfaren, utomstående allmänläkares synpunkter på just din ST. Alla värderare har gått särskild utbildning för att ge dig bästa möjliga råd och vägledning.
  • Specialistexamen: slutet på ST innebär början på ditt yrkesliv som specialist i allmänmedicin. Stäm av din kompetens och få värdefulla tips inför ditt livslånga lärande. Tag tillfället i akt att bevisa för dig själv och andra vad du lärt dig.

Arbetsplatsbaserade feedback instrument

  • Workplace Based Assessment (WPBA) är internationellt välkända instrument för kompetensvärdering genom validerade enkäter som rekommenderas i målbeskrivningen. Arbete pågår för att validera och anpassa sådana instrument till svenska förhållanden.

  • MSF för läkare : är den svenska validerade versionen av the General Medical Council Multisource Feedback Questionnaire, en 360 graders metod där ST-läkare eller specialister kan få anonym feedback från medarbetare och patienter i sin kompetensutveckling. Den som samlat enkätsvar kan beställa konfidentiella rapporter som för närvarande är gratis. Vi använder ST-forums webbserver. Instrumentet rekommenderas för användning i början och i mitten av ST som ett komplement till annan kompetensvärdering och fungerar även för kollegial dialog i fortbildningen. Mer information finns i denna artikel

SPUR-inspektioner av ST

SPUR-inspektion är en kvalitetsgranskning av specialiseringstjänstgöringen. Socialstyrelsen kräver att extern granskning av utbildningen sker vart femte år och att eventuella brister bör åtgärdas.

Lipus AB, ett bolag ägt av Läkarförbundet, administrerar SPUR-inspektioner för alla specialiteter med stöd av samordnare. Dessa är utsedda av respektive specialitetsförening och har till uppgift att rekrytera, utbilda och samordna SPUR-inspektörer.

Samordnare för SPUR-inspektionerna inom allmänmedicin är f n Gösta Eliasson, gosta.eliasson@sfam.se.

Mer information om SPUR finns på Lipus hemsida.

 

Råd och Nätverk

Flera råd och nätverk inom SFAM arbetar med ST-relaterade frågor, titta regelbundet på deras sidor för matnyttig information:

 

SFAMs ST-dagar

Varje år anordnas en kongress för ST-läkare i allmänmedicin. SFAM står bakom arrangemanget, men program och planering drivs av ST-läkare från den ort där dagarna hålls.
ST-dagarna är en uppskattad mötesplats och ett tillfälle att få uppdatera sig inom många områden.

 

Artiklar om ST i tidskriften AllmänMedicin

De senaste artiklarna hittar du här

 

.. och mycket, mycket mer

SFAM har även många andra aktiviteter och information som berör alla läkare i primärvården, både ST-läkare och specialister. Du har väl inte missat:

  • SFAMs studiebrev – underlag för fortbildning och utbildning
  • Ordbyte – ett diskussionsforum för allmänmedicin