← Tillbaka

SFAM Skaraborg

Välkommen till sidan för SFAM:s lokalförening i Skaraborg!

Nyheter

Pris till Skaraborgare vid den 20:e nordiska kongressen i allmänmedicin i Reykjavik i juni.

Marijke Talsma, specialist i allmänmedicin, Kristina Bengtsson Boström, docent i allmänmedicin och Anna-Lena Östberg, docent i odontologi fick pris för bästa vetenskapliga artikel 2015. Mårten Segerkvist, STA-läkare, tog hem priset för kongressens bästa poster.

Marijke Talsmas studie handlar om hur allmänläkarna rapporterar misstänkta fall av barnmisshandel. Den resulterade i en artikel som publicerades i Scandinavian Journal of Primary Health Care och var en av de mest lästa och citerade under 2015 och 2016.

–”Ämnet är viktigt och frågan är underbelyst inom primärvården. Där hade ingen tittat på frågan tidigare”, säger Marijke Talsma. ”Det finns ett stort behov av att lyfta fram detta. Det är ett svårt och känsligt ämne, och det behövs uppdaterade riktlinjer och olika utbildningar”.

Mårten Segerkvist, STA-läkare på Vilans Vårdcentral i Skara fick pris för bästa poster. Hans FoU-arbete resulterade i en poster angående läkares förskrivning av protonpumpshämmare och vilka eventuella komplikationer läkemedlet kan han på lång sikt.

-”Det här är något jag, och säkert många andra med mig, funderar över vid nästan varje receptförnyelsetid - vilket inte är underligt med tanke på att runt 10 % av befolkningen använder sig av protonpumpshämmare och det sällan tycks finnas en väldokumenterad behandlingsindikation eller plan.”