Utgivningsplan

Utgivningsplan 

Nr Tema Manusstopp Extra beställning Utgivning
2020
1 Ny som läkare i Sverige 13.1 17.2 16.3
2 Levnadsvanor 16.3 27.4 8.6
3 Att skriva intyg 17.8 21.9 19.10
4 Allmänmedicin i litteratur och fiktion 12.10 16.11 14.12