Utgivningsplan

Utgivningsplan 2022

2022 Manusstopp Extra beställning Utgivning
1 Standardisering i patientmötet, allergi 10.1 11.2 7.3
2 Döden, palliativ vård 28.3 3.5 25.5
3 Smärta och trötthet: mellan sjukt och friskt 15.8 16.9 10.10
4 Vetenskap och beprövad erfarenhet,  urinvägarnas sjukdomar 14.10 15.11 7.12