Utgivningsplan

Utgivningsplan 2021

Nr Tema Manusstopp Extra beställning Utgivning
2021
1 Vaccination, infektion, pandemi 11.1 8.2 15.3
2 Hur hanterar vi kunskap? Psykisk ohälsa 29.3 10.5 14.6
3 Allmänläkarrollen i förändring. Diabetes 23.8 20.9 25.10
4 Den nya primärvården. Hjärta-kärl 11.10 8.11 13.12
2022 Manusstopp Extra beställning Utgivning
1 Standardisering i patientmötet, allergi 10.1 11.2 7.3
2 Döden, palliativ vård 28.3 3.5 25.5
3 Smärta och trötthet: mellan sjukt och friskt 15.8 16.9 10.10
4 Vetenskap och beprövad erfarenhet,  urinvägarnas sjukdomar 14.10 15.11 7.12