Om AllmänMedicin

ISSN 0281-3513 (print), ISSN 2001-8169 (online)

Redaktion

Jens Halldin, chefredaktör, chefredaktor@sfam.se

Petra Widerkrantz, p@widerkrantz.se

Christer Petersson, cpetersson121@gmail.com

Lars Englund, englund1@telia.com

Björn Landström, bjorn.landstrom@skaraborgsinstitutet.se

Staffan Svensson, staffan.svensson@pharm.gu.se

Utgivningsplan
Författaranvisningar

Styrdokument 2015

AllmänMedicin är SFAM:s medlemstidning där allmänläkare skriver för allmänläkare om utbildning, fortbildning, forskning, utveckling, medicinska rön och debatt inom allmänmedicinen.

AllmänMedicin är fristående från SFAM:s styrelse och lyder under sedvanlig lagstiftning för tidskrifter. Sedvanliga publicistiska normer följs.

Målgruppen är specialister i allmänmedicin, läkare under utbildning, andra specialistläkare, administratörer och politiker.

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Hela tidningen (som pdf-fil) och vissa artiklar publiceras även på www.sfam.se. Aktuella författaranvisningar ligger på www.sfam.se. En policy finns för kommentarsfunktionen på www.sfam.se. Vissa artiklar indexeras i SweMed+.

Arbetet med att ta fram tidningen leds av en chefredaktör, utsedd av styrelsen, som knyter till sig en redaktion bestående av specialister i allmänmedicin eller blivande sådana. Chefredaktören ansvarar för att lägga upp rutiner för samarbetet med producenten.

Styrelsen utser ansvarig utgivare.

Chefredaktören följer styrelsens arbete på sätt och i omfattning som styrelsen beslutar.

Chefredaktören får ett ekonomiskt anslag att disponera för inköp av material till tidningen, redaktionsmöten och liknande. För övrigt bestämmer styrelsen över tidningens ekonomi liksom över avtal med producenter.

Preliminära kriterier för artiklar om kommersiella produkter

  • Författaren har själv utvecklat produkten
  • Beskrivning av själva processen ingår
  • Initiativet kommer från en allmänläkare
  • Produkten är inte uppköpt av stort företag
  • Inga stora redigeringar i texten är nödvändiga
  • Produkten har uppenbar nytta i klinisk vardagen
  • Jävsinventering ifylld