Hitta artiklar

Alla nummer från första början 1979 finns i sin helhet på SFAM:s hemsida.

Från och med 2018: E-tidningen

I e-tidningen finns en sökfunktion där du kommer hela vägen fram till artikeln.

1979 – 2017: Hitta rätt pdf-fil

Använd en sökmotor, t.ex. google. Sök på sfam + tidskriften + cloudinary. Lägg till författarnamn, rubrik, ämne.

Hjälpmedel

1994 –  ArtikelSök  BTJ:s tjänst för bibliotek. Kräver inloggning.

1983 –  Databasen SveMed+  Indexerade artiklar (online fr.o.m. nr 3-2004)

2004 – 2007  Publartiklarfeb2008 Författarregister, excel-fil att ladda ner

1979 – 2000  Primet (två artikelregister + inskannade tidningar 1979 – 1982)