För annonsörer

Kommersiella annonsörer

Mediahusets kontakt:
Jesper Lundblad
jesper@mediahuset.se
Mobil 076-767 65 69
Växel 031-707 19 30

Följande uppgifter behövs:

– Annonserande företag
– Annonserande kontaktperson
– Fullständig fakturaadress
– Ev. PO-nummer eller märkning på fakturan
– Annonsstorlek: helsida, halvsida, kvartssida eller uppslag

Information och utgivningsplan

Icke kommersiella annonsörer

Annonser relaterade till SFAM, Wonca, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund tas in som redaktionellt material, utan kostnad. Förfrågan skickas till chefredaktor@sfam.se.

Observera att SFAM-arrangemang (t.ex. ST-dagarna och kongressen) skall ha SFAM:s logotyp med.

Observera utgivningsplanen!

Det underlättar för grafikern om hon får en färdig annons som tryckbar PDF (högupplöst, 300 dpi) i fyrfärg (cmyk) och i nedanstående format. I vissa fall är det bra att få flera storlekar.

Storleken för redaktionella annonser är:

  • En helsida i tidningen är 180 mm bred x 248 mm hög.
  • En halvsida i tidningen är 180 mm bred x max 123 mm hög. Kan göras lägre om ni önskar det. Alternativt är formatet 87,5 mm bred x 248 mm hög.
  • En kvartsida i tidningen är 87,5 mm bred x max 123 mm hög. Kan också göras lägre om ni önskar detta. Alternativt är formatet 180 mm bred x 60 mm hög.

Grafikern har begränsade möjligheter att färdigställa en annons. I sådant fall fordras fullständigt material: logotyp, högupplöst bild och exakt text. Skicka materialet till chefredaktören för påseende.

Vid frågor: Kontakta chefredaktören chefredaktor@sfam.se.