För annonsörer

Kommersiella annonsörer

InformationsMedia i Göteborg AB
Jean Lycke
jean@informationsmedia.se
Mobil ‭070-277 15 11‬
Växel 031-33 43 780

Följande uppgifter behövs:

– Annonserande företag
– Annonserande kontaktperson
– Fullständig fakturaadress
– Ev. PO-nummer eller märkning på fakturan
– Annons i tidning och/eller banner i nyhetsbrev (se info via länk nedan)

Information och utgivningsplan

Icke kommersiella annonsörer

Annonser relaterade till SFAM, Wonca, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund tas in som redaktionellt material, utan kostnad. Förfrågan skickas till chefredaktor@sfam.se.

Observera att SFAM-arrangemang (t.ex. ST-dagarna och kongressen) skall ha SFAM:s logotyp med.

Observera utgivningsplanen!

Det underlättar för grafikern om hon får en färdig annons som tryckbar PDF (högupplöst, 300 dpi) i fyrfärg (cmyk) och i nedanstående format. I vissa fall är det bra att få flera storlekar.

Storleken för redaktionella annonser är:

  • En helsida i tidningen är 180 mm bred x 240 mm hög.
  • En halvsida i tidningen är 180 mm bred x max 120 mm hög. Kan göras lägre om ni önskar det.
  • En kvartsida i tidningen är 180 mm bred x 60 mm hög. Alternativt är formatet 87,5 mm bred x max 120 mm hög. Kan också göras lägre om ni önskar detta.

Grafikern har begränsade möjligheter att färdigställa en annons. I sådant fall fordras fullständigt material: logotyp, högupplöst bild och exakt text. Skicka materialet till chefredaktören för påseende.

Vid frågor: Kontakta chefredaktören chefredaktor@sfam.se.