Övriga tidsskrifter

Det finns många tidskrifter och tidningar med allmänmedicinsk relevans.

Scandinavian Journal of Primary Health Care är de nordiska allmänläkarföreningarnas vetenskapliga tidskrift.

Distriktsläkaren är tidskriften för Svenska distriktsläkarföreningen, vår fackliga organisation.

Svensk geriatrik riktar sig bland annat till allmänläkare.

Practicus är medlemstidningen för DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin).

Månedsskrift for almen praksis är DSAM:s tidning för fortbildning.

Utposten ges ut av Den norske legeforening.

Kontakta oss gärna om du har fler tips!