Starthjälp för nya grupper och deltagare

Så här enkelt är det att starta upp en ny grupp för kollegial dialog online:

  1. Fyll i intresseanmälan. Ange “bilda ny grupp” på frågan om typ av anmälan.
  1. När tillräckligt många deltagare som matchar varandras förutsättningar kommit in får du och de andra potentiella deltagarna ett mail med förslag på gruppdeltagare, sammankallande till första mötet och första mötestidpunkt.
  1. Du tackar ja eller nej till erbjudandet. Om du tackar ja inkluderas du i den nybildade gruppen, om du tackar nej hamnar du åter på ”väntelistan” tills tillräckligt många nya intresseanmälningar inkommit. Du kan när som helst dra tillbaka din intresseanmälan genom att maila kollegialdialog@sfam.se.

Så här enkelt är det att ansluta till en redan bildad grupp:

  1. Fyll i intresseanmälan. Ange “ansluta till befintlig grupp” på frågan om typ av anmälan. Om du önskar ansluta till en specifik grupp, skicka ett mail till kollegialdialog@sfam.se efter inskickad anmälan.
  1. När en lucka uppstår i en befintlig grupp som matchar dina förutsättningar (till exempel tillgängliga tidpunkter och teknisk plattform) får gruppen ett erbjudande om dig som ny deltagare; när gruppen tagit ställning får du ett mail med erbjudande om anslutning.
  1. Du tackar ja eller nej till erbjudandet. Om du tackar ja ansluts du till den befintliga gruppen och kallas av gruppledaren till nästföljande möte. Om du tackar nej hamnar du åter på ”väntelistan” tills en annan grupp får en lucka. Du kan när som helst dra tillbaka din intresseanmälan genom att maila kollegialdialog@sfam.se.

SFAM vill skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges allmänläkare. Vår verksamhet bygger på ideellt arbete. Bli medlem för att stödja oss.