FAQ

Allmänna frågor

Vad är egentligen Kollegial dialog online?

Kollegial dialog online är helt enkelt benämningen SFAM har valt för en fortbildningsmodell som bygger på regelbundna videomöten mellan allmänläkare i smågrupper med fast sammansättning.

Måste man vara läkare?

Ja.

Måste man vara specialist i allmänmedicin?

Målgruppen är huvudsakligen allmänläkare (specialister i allmänmedicin) och ST-läkare i allmänmedicin. Även andra läkare verksamma som generalister inom primärvården kan beredas möjlighet att delta vid intresse.

Måste man vara yrkesverksam i primärvården?

Målgruppen är huvudsakligen läkare med generalistuppdrag och patientarbete inom primärvården. Även allmänläkare med andra uppdrag inom primärvården eller annan verksamhet, och pensionerade allmänläkare, kan beredas möjlighet att delta vid intresse.

Måste man vara medlem i SFAM?

Nej, men om du är medlem gör du det möjligt att utveckla den här tjänsten.

Kostar det något?

Nej. SFAMs tjänster och service möjliggörs dels av ideellt arbete och dels finansiering via medlemsavgifter. Stöd oss gärna genom att bli medlem.

Komma igång

Det låter kul! Hur går jag tillväga för att komma igång?

Det är enkelt! Fyll i intresseanmälan här. En kort beskrivning av hur det går till att komma igång finns här. Tänk på att medverkan under arbetstid förutsätter att du har godkännande från din verksamhetschef.

Vem ansvarar för att koppla upp mötesdeltagarna?

Gruppledaren (eller den som sammankallar) ansvarar för uppkoppling, kallelse och ev påminnelse samt för teknisk instruktion till övriga gruppdeltagare.

Måste det finnas en gruppledare?

En av gruppens deltagare måste ansvara för uppkoppling av möten, kallelser och påminnelser. Erfarenhetsmässigt blir möten utan mötesledare ostrukturerade och mindre meningsfulla ur fortbildningssynpunkt. Ingenting hindrar att gruppledarrollen cirkulerar mellan gruppdeltagarna.

Krävs någon särskild utbildning för gruppledaren?

Nej, det finns inga formella krav på gruppledaren annat än ett tydligt mandat från övriga deltagare. Vid önskemål om och/eller behov av fördjupad kunskap i kollegialt smågruppsarbete rekommenderas SFAM:s FQ-gruppledarutbildningar.

Kan man som mötesledare delta aktivt i den kollegiala dialogen, eller måste man koncentrera sig på att moderera?

Mötesledaren har ansvar för att den kollegiala dialogen blir så strukturerad och målinriktad som möjligt, att alla får möjlighet att komma till tals och för att en sammanfattning görs då och då. Ingenting hindrar dock att mötesledaren deltar i diskussioner om uppgiften som ledare inte blir eftersatt.

Problemlösning

Går det att byta grupp?

Ja. Skicka ett mail till kollegialdialog@sfam.se och ange dina önskemål

Hur gör jag om jag vill delta i samma grupp som en kollega jag känner?

Skicka ett mail till kollegialdialog@sfam.se och ange dina önskemål

Vad gör man om ingen vill vara gruppledare?

Gruppen kan bestämma att en ny mötesledare ska utses vid början av varje möte.

Vad gör man om folk uteblir från inplanerade möten?

Gruppen bör så fort som möjligt besluta och dokumentera vad som ska hända om deltagare uteblir upprepade gånger. Att utebli utan att meddela kan snabbt förstöra gruppkänslan

Vår grupp har behov av råd eller tips, vart vänder vi oss?

Maila kollegialdialog@sfam.se.

Har du tekniska problem eller problem att anmäla dig?