Praktiska tips och råd till gruppledare och gruppmedlemmar

Ansvar som gruppledare

Som gruppledare behöver man mandat från gruppen och verka för att:
 • Alla gruppmedlemmar är med och tar ansvar för och engagerar sig i gruppens arbete
 • Gruppen håller fast vid sina beslut
 • Gruppens möten dokumenteras och att gruppen själv utvärderar sitt arbete

Ansvar som gruppmedlem

Som medlem i en kollegial grupp förväntas man:
 • Vara intresserad av kompetensutveckling och ge gruppens möten hög prioritet
 • Vara med att ta ansvar för att driva gruppen framåt
 • Meddela om man får förhinder

Praktiska tips för första mötet i en nybildad grupp:

 1. Utse en tillförordnad ordförande/gruppledare. För att underlätta ger vi ett förslag på sammankallande för första mötet och det kan vara praktiskt att denna person leder det första mötet tills en gruppledare är utsedd. Gruppledarskapet kan rotera inom gruppen till exempel halvårsvis.
 2. Någon i gruppen får i uppgift att föra enkla minnesanteckningar. Det kan, men måste inte, vara gruppledaren.
 3. En viktig del av det första mötet är en ömsesidig presentation. Gruppdeltagarna väljer själv hur personliga de vill vara. Vid kommande möten är det ofta fruktbart att gå ”varvet runt” innan man ger sig i kast med huvudtemat för mötet.
 4. Gruppledaren ansvarar för att tiden för mötet disponeras väl och att alla deltagare får utrymme att komma till tals.
 5. Den som är sammankallande till första mötet föreslår ett samtalsämne i kallelsen. Det bästa och enklaste sättet att komma igång är att varje deltagare förbereder sig på att presentera ett slumpmässigt utvalt patientfall ur vardagen.
 6. Innan mötet avslutas bör nästa mötestidpunkt och tema beslutas. Kanske kommer vissa deltagare att vilja byta grupp. Vi rekommenderar att man när gruppens sammansättning ”satt sig” planerar mötestider och -teman med lite längre framförhållning, till exempel halvårsvis.

SFAM vill skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges allmänläkare. Vår verksamhet bygger på ideellt arbete. Bli medlem för att stödja oss.