Beskrivning – Kollegial Dialog Online

Kollegial dialog online är en modell för regelbundna smågruppsmöten i fortbildningssyfte, genom videokonferensteknik, mellan läkare från olika delar av landet.

Om du har frågor eller synpunkter, eller saknar någon information, kontakta oss gärna på kollegialdialog@sfam.se.