← Tillbaka

Utgivningsplan

2018
Nummer Tema Manusstopp  Beställning  
av extra ex
Utgivning
1 En god och nära vård 8.1 12.2 12.3
2 Genderfrågor 26.3 7.5 4.6
3 Allmänmedicinsk forskning 20.8 24.9 22.10
4 Allmänläkaren som specialist på osäkerhet 15.10 19.11 17.12
 
Vi tar gärna emot dit manus långt före manusstopp!

Se författaranvisningarna.
Information till annonsörer.
Beställning av extra exemplar.

Från det att chefredaktören har fått in allt material tills tidningen kommer i brevlådorna tar det cirka 9 veckor:
– Redaktionen behöver tre veckor för att kommunicera med författarna och sammanställa allt material.
– Grafikern och redaktionen behöver tre veckor för att lägga in texter, bilder, annonser och korrekturläsa.
– Mediahuset och tryckeriet behöver tre veckor för att trycka och distribuera tidningen.

Ingrid Eckerman
chefredaktor@sfam.se