← Tillbaka

Utgivningsplan

2017
 
 Nummer Tema Manusstopp Beställning av extra ex Utgivning
1 Glesbygdsmedicin 9.1 13.2 13.3
2 Läkemedel 27.3 10.5 7.6
3 Vad ska vi äta och varför? 21.8 25.9 23.10
4 Fortbildning 16.10 2011 18.12
 
Vi tar gärna emot dit manus långt före manusstopp!

Se författaranvisningarna.
Information till annonsörer.
Beställning av extra exemplar.

Från det att chefredaktören har fått in allt material tills tidningen kommer i brevlådorna tar det cirka 9 veckor:
– Redaktionen behöver tre veckor för att kommunicera med författarna och sammanställa allt material.
– Sättaren och redaktionen behöver tre veckor för att lägga in texter, bilder, annonser  och korrekturläsa.
– Mediahuset och tryckeriet behöver tre veckor för att trycka och distribuera tidningen.

Ingrid Eckerman
chefredaktor@sfam.se