Tidskriften AllmänMedicin

Senaste numret

Nr 4 – 2019: Har primärvården blivit bättre?

Klagomålen på primärvården är legio. Men när vi frågar om vad som blivit bättre får vi många positiva svar! Läs också om PTSD och tortyr, om hur man gör en kompetensvärderingsplan och om hur man utvecklar sin inre handledare.

Artiklar

Om den offentliga och privata arbetsgivaren menar allvar med att utveckla primärvården måste man ge resurser, dvs. avsatt tid, för att allmänläkare ska kunna bedriva forskning och kvalitetshöjande utvecklingsarbete. Det är väsentligt för forskningens legitimitet att forskningsstudierna har till syfte att förbättra verksamheten på vårdcentralen.

I cirka två år har jag varit ledare i en välfungerande FQ-grupp för ST-läkare i allmänmedicin. Det har ökat min professionalism som läkare och bidragit med mycket energi och lärande om grupper och ledarskap. Min erfarenhet är att det är möjligt att få en FQ-grupp att arbeta effektivt och lärande om vissa förutsättningar är på […]