Tidskriften AllmänMedicin

Senaste numret

Nr 4 – 2019: Har primärvården blivit bättre?

Klagomålen på primärvården är legio. Men när vi frågar om vad som blivit bättre får vi många positiva svar! Läs också om PTSD och tortyr, om hur man gör en kompetensvärderingsplan och om hur man utvecklar sin inre handledare.

Artiklar

När jag skriver detta har jag varit ordförande för SFAM i ett par månader. Jag vill börja med att tacka er alla för förtroendet och även tacka för allt stöd och all uppmuntran jag fått. Det värmer! Beröm och uppmuntran på arbetsplatsen är viktigt. Min erfarenhet är att vi tenderar att vara så fokuserade på […]

Ali Zardadi. Ängeln och sparven. Texter av en ensam ungdom på flykt. Catoblepas förlag 2017. 49 s. ISBN 9789188183101Muhammad J Muhammadi. Ska vi dansa? Book on demand 2018. 62 s. ISBN 9789176996874Muhammad J Muhammadi. Jag står inte ut men jag slutar aldrig kämpa! Books on demand 2019. 85 s. ISBN 9789177856948 Framför mig har jag […]

1980 startade vi Ektorps vårdcentral i Nacka. Då gjorde jag en bild av patientcentrerad vård, med patienten i mitten och alla olika vårdgivare runt omkring. Det var svår allmänläkarbrist, och vi jobbade med LEON (lägsta effektiva omhändertagandenivå) och samverkan med kommunen. Sedan kom husläkaridén, direktkontakt med egen läkare. Det fungerade när antalet läkare per invånare […]