Tidskriften AllmänMedicin

Senaste numret

Nr 4 – 2018 Allmänläkaren som specialist på osäkerhet

Artiklar

God allmänmedicin. God och nära vård. God primärvård. Är dessa begrepp synonyma? Utredningen God och nära vård redogör på ett förtjänstfullt sätt hur de ser på de två sistnämnda begreppen. Primärvården är en stor del av det som beskrivs som God och nära vård, men i begreppet kan också rymmas en hel del sådant som […]