Välkommen att delta i SFAMS fortbildningsprojekt i som skapades hösten 2017 och som SFAM med hjälp av medel ur regeringens levnadsvanesatsning kommer att fortsätta driva och utveckla. Deltagarna arbetar med ett eget fortbildningsprojekt och deltar i SFAM:s digitala torsdagsmöten samt i regelbundna digitala möten med övriga projektdeltagare och mentorer. En studieresa ingår också. Anmälan och frågor skickas till ulf@mawe.se eller Sanna Althini . Läs mer här.