SJPHC – Scandinavian Journal of Primary Health Care

Scandinavian Journal of Primary Health Care (SJPHC)  är de nordiska allmänläkarföreningarnas gemensamma vetenskapliga tidskrift.

Den ägs av en stiftelse, Nordic Federation of General Practice, som också har hand om de nordiska kongresserna i allmänmedicin samt anordnar regelbundna möten för ordförandena i medlemsföreningarna.

SJPHC är en läsvärd tidskrift med brett medicinskt innehåll av allmänmedicinsk relevans.

Mer information om SJPHC

Läs SJPHC direkt online (open access)

Om SJPHC – en nordisk tidskrift för forskare  Artikel i AllmänMedicin 2-2015, sidan 34.