För kursgivare

Använd AllmänMedicin i utbildning och fortbildning! Diskutera artiklarna på läkarmötena! Samtidigt kanske du rekryterar fler medlemmar till SFAM.

Papperstidningen

Tidigare nummer: De finns i en begränsad upplaga och kan beställas från kansliet kansli@sfam.se.

Kommande nummer: För ett större antal måste beställning göras senast 4 veckor före utgivningsdatum till chefredaktor@sfam.se.

Kurser i SFAM:s regi betalar fraktavgiften. För övriga kurser och arrangemang gäller förhandling med chefredaktören. Styckkostnaden för ett nummer av AllmänMedicin är 10 kr.

Nättidningen

AllmänMedicin i sin helhet läggs ut som pdf-fil. Vissa artiklar läggs även ut på hemsidan. Är det någon speciell artikel du behöver i undervisningen kan du be chefredaktören chefredaktor@sfam.se lägga in den och skicka länken till dig.

Beställning

  • Adress dit tidningarna ska skickas
  • Fakturaadress (om ej samma)
  • Vilket/vilka nummer
  • Antal
  • Syfte (kurs, möte etc)
  • Arrangör