Skriftliga provet för specialistexamen skrevs måndagen 19 oktober av årets examinander på deras vårdcentraler runtom i landet. Uppgifterna är utformade för att kräva både medicinsk kunskap och allmänmedicinskt omdöme. Svaren granskas av en grupp allmänläkare med examinatorsutbildning. De bedömer uppgifterna parvis och har bara tillgång till kodnummer, så att bedömningen blir anonym. Provet finns på SFAM:s hemsida för den som är intresserad av att fundera och diskutera uppgifterna, kanske i en ST-grupp eller en FQ-grupp. Granskarnas underlag för bedömningen, “aspekter på bra svar” och exempel på autentiska givna bra svar kommer att läggas ut senare, när resultatet är klart, troligen i början av december.