Hitta artiklar

Från och med 2018 finns AllmänMedicin som e-tidning. Artiklarna hittas med hjälp av sökfunktionen.

Alla nummer läggs upp på www.sfam.se/tidskriften. Skrolla nedåt!

Hjälpmedel

1994 –  ArtikelSök  BTJ:s tjänst för bibliotek. Kräver inloggning.

1983 –  Databasen SveMed+  Indexerade artiklar (online fr.o.m. nr 3-2004)

2004 – 2007  Publartiklarfeb2008 Författarregister, excel-fil att ladda ner

1979 – 2000  Primet (två artikelregister + inskannade tidningar 1979 – 1982)

Hitta rätt pdf-fil

Årgångarna 1979 – 2017: Använd en sökmotor, t.ex. google.

  • Årgångarna 2004 – 2017: Lägg till “cloudinary” i ämnesraden.
  • Årgångarna 1979 – 2003: Sök på sfam + allmänmedicin.

Lägg till författarnamn, rubrik, ämne.