Gastroprima

Kontakt

Lars Agreus, lars.agreus@ki.se

Nätverkets arbete

Gastroprima är ett nätverk för allmänläkare intresserade av gastrointestinala sjukdomar, och medlem i ESPCG – The European Society for Primary Care Gastroenterology.

Gastroprima har en facebookgrupp: https://www.facebook.com/search/top/?q=gastroprima.

Vårdprogram för celiaki 2020-01-14, framtaget av Svensk förening för pediatrisk gastroenterologi, Barnläkarföreningen, Svensk Gastroenterologisk förening och SFAM.

Nationella riktlinjer för outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi  har tagits fram av Svensk Gastroenterologisk förening (SGF) i samarbete med  SFAM, publicerade 2019.