SFAM Uppsala

Ordförande: Anne Björk annebjor@gmail.com

SFAM Uppsala vill främja utbildning, fortbildning, forskning, kvalitet och utveckling för länets distriktsläkare. Vi anordnar medlemsaktiviteter ca 1-2 ggr per termin.