IT-rådet

SFAM:s IT-råd är för närvarande vilande. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att väcka rådet till liv.