NAAKA dagen

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

En fortbildningsdag om astma, allergier och KOL för allmänläkare av allmänläkare

Glesbygdsmedicinsk konferens i Lycksele

Välkomna till glesbygdsmedicinsk konferens! Lycksele 7-8 maj 2024 ST-dag 6 maj Tillsammans i glesbygd Glesbygdsmedicin i förändring - resurser och samarbeten Anmälan via hemsidan