Laddar Evenemang

« All Events

Kurs: Relationen, samtalet och läkarens självkännedom, 8-10 nov 2021

november 8 - november 10

”Relationen, samtalet och läkarens självkännedom”

Tid: 8-10 november 2021

Plats: Stjärnholms slott utanför Nyköping

En relationscentrerad kurs

Den här kursen vänder sig till SFAM:s värderare för Mitt-i-ST och examinatorer för specialistexamen i allmänmedicin, samt i mån av utrymme även till andra kollegor med särskilt intresse för samtalets och relationens roll i läkarens arbete.
I det kliniska arbetet utvecklar läkaren sin samtalsförmåga. Patienten behöver bli bekräftad och förstådd och läkaren behöver förstå det som berättas för att kunna hjälpa patienten. Rollerna sätter sin prägel på det som sägs, men till sin form är samtalet också ett samtal som andra mellan en berättare och en lyssnare. Patienten behöver få det väsentliga sagt och läkaren förmå sig att lyhört lyssna, för att relationen dem emellan ska bli tillitsfull. Som deltagare under kursen ges du möjlighet att fördjupa både din samtalsförmåga och din färdighet i att följa och förstå ett samtalsförlopp. Det sista har särskilt intresse för värderare och examinatorer.

Innehåll

– Allmänläkarens relationskompetens
– Gensvar – samtal i teori och praktik
– Självkännedom – om balansen mellan engagemang och ansvar
– Konsultationsberättelsen – en metod att beskriva ett konsultationsförlopp

Arbetsformer
Samtalsövningar
Arbetet kommer till stor del att bedrivas i fasta grupper med en gruppledare. Störst utrymme har samtalsövningarna. Inför en grupp genomförs samtal mellan två kursdeltagare om ett verkligt problem som den ene upplever i arbetet som allmänläkare, eller i rollen som handledare eller värderare. Alla provar på att vara både berättare och lyssnare. Lyssnarens uppgift är att hjälpa berättaren att formulera sitt problem och att förstå varför det är ett problem. Samtalet spelas in på video och förloppet av repliker och gensvar studeras med hjälp av en gensvarsmodell som utvecklats av Kagan & Wretmark, vilken presenteras under kursen. Under videogenomgången blir gruppen uppmärksam på hur olika gensvar hjälper eller kanske hindrar berättaren att berätta. I övningen fångas sekvenser som annars passerar obemärkt förbi och här kan de agerande se sig själva med nya ögon. En sådan självinsikt kan hjälpa dig som kursdeltagare att i kommande patientmöten upptäcka vad som händer redan när det händer, med möjlighet att växla mellan engagemang och den distans och saklighet som yrkesansvaret kräver.

Inför kursen ber vi dig att tänka ut ett problem som du personligen upplever eller upplevt i rollen som allmänläkare eller värderare/examinator och som kan vara givande för dig att formulera; både vad det betyder och hur du skulle kunna förhålla dig till det i framtiden.

Föreläsningar och grupparbete
Teoretiska delar presenteras i föreläsningar. Hur konsultationsberättelsen kan bli en hjälp i bedömningen av den praktiska kompetensen i Mitt-i-ST och examen blir ämnet för ett grupparbete, där arbetsmaterialet utgörs av filmade konsultationer som godkänts för att användas i utbildning av den patient och den läkare som agerar.

Kursledning
Carl Edvard Rudebeck, pensionerad professor i allmänmedicin, Västervik
Gunilla Byström, specialist i allmänmedicin, Örnsköldsvik
Helena Bäckström, specialist i allmänmedicin, Västervik
Maria Yngvesson, specialist i allmänmedicin, Kalmar

Praktisk information
Kurslokal Stjärnholms slott, Oxelösund med start 8/11 kl. 10.30 (ankomstfika 10.00) och avslut 10/11 14.00. Det går att komma dagen innan kursstart mot särskild avgift.
Enkelrum/helpension: 5400 kr +moms
Kursavgift 9450 kr +moms.
Sista anmälningsdag: 8/10-2021. Avbokning efter detta datum leder till full avgift.
Anmälan till polarull.svartholm@telia.com med angivande av faktureringsuppgifter och ev födoämnesallergier mm.

Litteraturförslag
Rudebeck CE. Den allmänmedicinska relationskompetensen: Vad den är och hur den kan bedömas: AllmänMedicin 2018;1:57-9.
McWhinney IR. Being a general practitioner: what it means. Eur J Gen Pract 2000;6.135-139.
Dorward P. The Human Kind: A Doctor´s Stories From the Heart of Medicine¨. Green Tree: 2019
Rudebeck CE. Kropp och ord i en allmänläkares rum. Studentlitteratur: Lund, 2012, sid. 95-142.

Detaljer

Börjar:
november 8
Slutar:
november 10
Evenemang Kategori:

Arrangör

SFAMs kompetensvärderingsråd
E-post:
ulf@mawe.se
Webbplats:
sfam.se

Plats

Stjärnholms slott
Stjärnholms slott
Oxelösund, 613 41 Sverige
+ Google Map

Detaljer

Börjar:
november 8
Slutar:
november 10
Evenemang Kategori:

Arrangör

SFAMs kompetensvärderingsråd
E-post:
ulf@mawe.se
Webbplats:
sfam.se

Plats

Stjärnholms slott
Stjärnholms slott
Oxelösund, 613 41 Sverige
+ Google Map