Tidskriften AllmänMedicin

Senaste numret

Nr 2 – 2019 Allmänmedicin i grundutbildningen

Läkarstudenten Linnea berättar om sina upplevelser av allmänmedicin. Olika universitet berättar om hur de lagt upp undervisningen i allmänmedicin och hur de planerar för den nya utbildningen.

Artiklar

Recension i AllmänMedicin 2-2019. Författare Ingrid Eckerman chefredaktor@sfam.se. Framför mig har jag tre små böcker som representerar mitt nya liv, det som började hösten 2015. Böckerna berättar om kapaciteten hos ungdomarna som ville börja nya liv i Sverige. Den kapacitet som vi inte vill behålla i Sverige. De små böckerna är skrivna av två ungdomar […]