Tidskriften AllmänMedicin

Senaste numret

Nr 4 – 2018 Allmänläkaren som specialist på osäkerhet

Artiklar

I en förstärkt primärvård och nära vård blir den allmänmedicinska forskningen än viktigare. Vi har stora problem med bristande infrastruktur för allmänläkare som vill kombinera en klinisk tjänst med en forskartjänst, och endast omkring en procent av de medicinska professorerna är specialister i allmänmedicin. Våra kliniska riktlinjer baseras i regel på forskning från ett mer […]