← Tillbaka

Hitta artiklar

Alla årgångar av AllmänMedicin finns arkiverade på kansliet. De finns också på många bibliotek, numera ofta elektroniskt.
 
Sedan 2004 läggs varje nummer upp i sin helhet på www.sfam.se/tidskriften. Skrolla nedåt!

Hjälpmedel

1983 –  Databasen SveMed+  Indexerade artiklar (online fr.o.m. nr 3-2004)

2004 – 2007  Publartiklarfeb2008 Författarregister, excel-fil att ladda ner

1979 – 2000  PrimNet (två artikelregister + inskannade tidningar 1979 – 1982)

ArtikelSök, Bibliotekstjänst i Lund. Finns på folk-, skol-, forsknings- och högskolebibliotek.

Hitta rätt pdf-fil

Använd en sökmotor, t.ex. google. Sök på sfam + tidskriften + cloudinary. Lägg till författarnamn, rubrik, ämne.  

Hitta artiklar på hemsidan

Använd sökfunktionen och etiketten "Tidskriften AllmänMedicin". Komplettera gärna med författarnamn och/eller ämne.

Önskemål

Har du önskemål om att en speciell artikel ska finnas tillgänglig på hemsidan? Kontakta chefredaktor@sfam.se. Det gäller dock bara fr.o.m. AllmänMedicin 2-2012.