Studierektorskollegiet

Kontakt

Vakant. Hemsidans redaktör kan förmedla frågor.

Forumets/nätverkets arbete

Studierektorskollegiet är ett forum/nätverk för samarbete mellan landets omkring 110 studierektorer i allmänmedicin. Kollegiet har två möten varje år – ett kort möte i anslutning till SFAM:s Allmänmedicinska kongress och ett tvådagars internat på hösten där lokala studierektorer står för värdskapet. Nätverket har ett debattforum på internet, tillgängligt för studierektorerna. En studierektorsmatrikel hålls aktuell och finns tillgänglig genom SFAM:s kansli.