•  

  Nya studiebrev

  Fyra nya studiebrev har nu lagts ut på hemsidan utifrån SBU-rapporter om diagnostik och behandlingseffekter samt om depression och antikaogulantiabehandling hos äldre.

  Kursen startar den 2 nov 2017
 • Studiebrev: Svårläkta sår hos äldre, samt diverse bilagor

  Studiebrev: Svårläkta sår hos äldre, samt diverse bilagor

  Detta studiebrev bygger på SBU:s rapport, Svårläkta sår hos äldre - prevention och behandling, som presenterades på EPUAP:s konferens i Stockholm (SBU rapport 2014:226), Ni kan beställa en tryckt version av brevet från SFAM:s kansli.

  28 januari 2015
 •  

  Studiebrev: Hemsjukvård: Kan doktorn komma

  Syftet med detta studiebrev är att lyfta fram vikten av primärvårdsläkarens engagemang och ansvar för de patienter som får hemsjukvård samt betydelsen av läkarens delaktighet i teamarbetet i hemsjukvård. Ni kan beställa en tryckt version av brevet från SFAM:s kansli.

  31 januari 2011
 •  

  Studiebrev: Blodpropp

  Detta studiebrev av Annika Ljungh är avsett för allmänläkare som enskilt eller i grupp vill fräscha upp sina kunskaper, tänka över sina rutiner och diskutera sin handläggning av blodproppspatienter. Ni kan beställa en tryckt version av brevet från SFAM:s kansli.

  31 januari 2004
 •  

  Studiebrev: Urininkontinens

  Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten ”Behandling av urininkontinens”. En tryckt version av brevet kan ni beställa från SFAMs kansli.

  31 januari 2001
 •  

  Studiebrev: Prismatiska modellen

  Studiebrev om den prismatiska modellen: en introduktion och pedagogisk illustration till patientcentrering/relationscentrering som evidensbaserad klinisk samtalsmetod. Ni kan beställa en tryckt version av brevet från SFAM:s kansli.

  31 januari 2014
 •  

  Studiebrev: Kardiovaskulär risk

  Värdering och långsiktig handläggning av kardiovaskulär risk är vanliga arbetsuppgifter för allmänläkare. Syftet med detta studiebrev är att belysa möjligheterna och svårigheterna i detta arbete. Ni kan beställa en tryckt version av brevet från SFAM:s kansli.

  31 januari 2009
 •  

  Studiebrev: Reumatoid artrit

  I detta studiebrev förmedlar tre patienter med reumatoid artrit (RA) i berättelsens form hur de upplever sin sjukdom och omhändertagandet i sjukvården. En tryckt version av brevet kan ni beställa från SFAMs kansli.

  31 januari 2001
 •  

  Studiebrev: Blödande magsår

  Detta studiebrev är sammanställt från valda delar av SBU-rapporten ”Blödande magsår - En systematisk litteraturöversikt”, författarnas sammanfattande bedömningar och patientfall tagna från den egna praktiken. Ni kan beställa en tryckt version av brevet från SFAM:s kansli.

  14 juni 2013
 •  

  Studiebrev: Diagnosregistrering i primärvård

  Detta studiebrev är utarbetat av SFAM.dok. Vi vill med det stimulera till diskussion kring den praktiska tillämpningen av diagnosklassifikationen, eftersom klassifi kationen i sig inte garanterar hög kvalitet vid diagnosregistrering. Ni kan beställa en tryckt version av brevet från SFAM:s kansli.

  31 januari 1999
 • Visa fler