• Dermatoskopi Chaos & Clues

  Dermatoskopi Chaos & Clues

  Vill du lära dig det senaste inom dermatoskopi? Både som ST-läkare och specialist finns det stora vinster med att lära sig grunderna i mönsteranalys. Med stöd av specialutbildade dermatologer kommer du snabbt att utveckla dina kunskaper inom dermatoskopi för att lära dig skillnaden mellan benigna nevi och maligna melanom. Kursen är mycket uppskattad och erhåller alltid mycket goda betyg från kursdeltagarna.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 10 nov 2017
  Kursen startar den 17 nov 2017
 • Idrottsskador

  Idrottsskador

  Skador eller besvär av ortopedisk karaktär är vanligt förekommande hos patienter som söker primärvården. Att tidigt ställa rätt diagnos och ge en optimal behandling kan spara veckor till månader av sjukskrivning och även möjlighet till återgång till ett aktivt liv, arbete eller idrott.

  Kursen startar den 21 nov 2017
 • Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom primärvården, den palliativa vården, geriatriken och ger en fördjupning i den medicinska behandlingen av symtomlindring i livets slutskede.

  Kursen startar den 30 maj 2017
 • Psykiatri på vårdcentralen

  Psykiatri på vårdcentralen

  Patienter som söker med olika typer av psykisk ohälsa utgör en stor patientgrupp på vårdcentralen. Hur kan vi bli bättre på att diagnostisera? Genomgång av diagnosverktyget M.I.N.I.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 11 okt 2017
 • Uppdatering diabetes

  Uppdatering diabetes

  Detta är en kurs om i första hand typ-2-diabetes och utgår ifrån verkliga primärvårdsfall som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag. Vi går igenom utredning, diagnostik, utformning av individualiserad behandling, vanliga komplikationer och förebyggande arbete.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 21 sep 2017
 • Allmänmedicin från A till Ö - det får du på Hållö!

  Allmänmedicin från A till Ö - det får du på Hållö!

  Kursen syftar till att utveckla den allmänmedicinska kompetensen. Detta innefattar förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv bedöma patientens problem och kunna integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till patientens livssituation och sjukvårdens möjligheter. Kursens mål är också att lägga grunden till ett livslångt, självstyrt och reflekterande lärande. Under kursdagarna övar vi ett patientcentrerat arbetssätt, jobbar tillsammans på modeller för struktur, organisation och teambildning med hänsyn tagen till patientsäkerhet, prioriteringsbehov och en hållbar arbetsmiljö som skall räcka arbetslivet ut. Vi reflekterar över hur vi lär oss bära osäkerhet och använda exspektans som ett arbetsredskap.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 22 aug 2017
 • Konsultationskurs Nösund, Orust

  Konsultationskurs Nösund, Orust

  Kursen tränar dig i patientcentrerad konsultation. Vårt fokus ligger på praktiska övningar i grupp med strukturerad feedback. Under första delen, tre dagar, spelar du dina egna patienter och vi analyserar videoinspelningar av dessa patientspel. Under andra delen, en dag, ser vi på inspelningar med dig och dina patienter. Kursen är på avancerad nivå. Det är önskvärt ha förkunskap i konsultationsteknik, men vi är medvetna om att alla inte har detta och vi jobbar då med att använda gruppens resurser och erfarenheter för att alla ska utvecklas.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 18 okt 2017
 •  

  Anmäl dig till: Provinsialläkarstiftelsen fortbildningskurser för distriktsläkare

  Flera kurser att välja på under oktober 2017

  Sista anmälningsdatum för kursen är 1 jun 2017
  Kursen startar den 2 okt 2017
 • Översiktskurs i levnadsvanor och sjukdomsförebyggande arbete för läkare

  Översiktskurs i levnadsvanor och sjukdomsförebyggande arbete för läkare

  Kursen förmedlar betydelsen av levnadsvanor vid olika sjukdomstillstånd, vilken typ av råd och samtal som rekommenderas samt praktiska råd vid vägledningen av patienter i dessa frågor. Kursen hålls av läkare och sjuksköterskor med stor erfarenhet inom sjukdomsförebyggande arbete.

  Kursen startar den 20 nov 2017
 • Postgraduate workshop om allmänmedicinsk pedagogik och fortbildning

  Postgraduate workshop om allmänmedicinsk pedagogik och fortbildning

  på ön Skopelos i Grekland 18-22 september 2017. Varmt välkommen till en workshop med inspirerande föreläsningar och praktiska seminarier. Workshopen är särskilt till för dig som vill få den allmänmedicinska fortbildningen grundad på analys utifrån en kompetensvärdering.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 5 maj 2017
  Kursen startar den 18 sep 2017
 • Visa fler