•  

  Kalymnoskurser 2018

  Konsultationskurs på Kalymnos för ST-läkare och specialister i allmänmedicin i maj-juni och i september-oktober 2018. Kursens utgångspunkt är dina egna patientmöten. Du arbetar i en liten grupp av deltagare och vi läggar stor vikt vid att skapa en trygg atmosfär i gruppen. Gruppen har en och samma handledare under hela kursen. Detta möjliggör att handledaren kan följa just din utveckling och med sin erfarenhet lotsa dig och gruppen vidare.

  Kursen startar den 10 maj 2018
 • Praktisk ortopedis uppdateringskurs - diagnostik och praktisk behandling

  Praktisk ortopedis uppdateringskurs - diagnostik och praktisk behandling

  Sjukdomar i rörelseorganen är en av de vanligaste sökorsakerna inom primärvården och det är nödvändigt för alla läkare men i synnerhet allmänläkare att kunna utreda, diagnosticera och behandla dessa tillstånd samt ha grundläggande kunskaper om såväl sjukgymnastisk behandling som ortopedisk kirurgi vid dessa tillstånd. Kursen går på ett systematiskt och lättförståeligt sätt igenom överbelastningssjukdomar, artros och andra degenerativa sjukdomar, men även akut ortopedi.

  Kursen startar den 18 apr 2018
 •  

  Provinsialläkarstiftelsens kurser våren 2018

  Kurser vårterminen 2018

  Sista anmälningsdatum för kursen är 15 jan 2018
 • Dermatoskopi Chaos & Clues

  Dermatoskopi Chaos & Clues

  Vill du lära dig det senaste inom dermatoskopi? Både som ST-läkare och specialist finns det stora vinster med att lära sig grunderna i mönsteranalys. Med stöd av specialutbildade dermatologer kommer du snabbt att utveckla dina kunskaper inom dermatoskopi för att lära dig skillnaden mellan benigna nevi och maligna melanom. Kursen är mycket uppskattad och erhåller alltid mycket goda betyg från kursdeltagarna.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 2 feb 2018
  Kursen startar den 9 feb 2018
 • Idrottsskador

  Idrottsskador

  Skador eller besvär av ortopedisk karaktär är vanligt förekommande hos patienter som söker primärvården. Att tidigt ställa rätt diagnos och ge en optimal behandling kan spara veckor till månader av sjukskrivning och även möjlighet till återgång till ett aktivt liv, arbete eller idrott.

  Kursen startar den 21 nov 2017
 • Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Avancerad symtomlindring i livets slutskede

  Utbildningsdagen vänder sig till läkare inom primärvården, den palliativa vården, geriatriken och ger en fördjupning i den medicinska behandlingen av symtomlindring i livets slutskede.

  Kursen startar den 30 maj 2017
 • Psykiatri på vårdcentralen

  Psykiatri på vårdcentralen

  Patienter som söker med olika typer av psykisk ohälsa utgör en stor patientgrupp på vårdcentralen. Hur kan vi bli bättre på att diagnostisera? Genomgång av diagnosverktyget M.I.N.I.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 11 okt 2017
 • Uppdatering diabetes

  Uppdatering diabetes

  Detta är en kurs om i första hand typ-2-diabetes och utgår ifrån verkliga primärvårdsfall som allmänläkaren träffar i sin kliniska vardag. Vi går igenom utredning, diagnostik, utformning av individualiserad behandling, vanliga komplikationer och förebyggande arbete.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 21 sep 2017
 • Allmänmedicin från A till Ö - det får du på Hållö!

  Allmänmedicin från A till Ö - det får du på Hållö!

  Kursen syftar till att utveckla den allmänmedicinska kompetensen. Detta innefattar förmågan att utifrån ett helhetsperspektiv bedöma patientens problem och kunna integrera kunskap från skilda medicinska områden med hänsyn tagen till patientens livssituation och sjukvårdens möjligheter. Kursens mål är också att lägga grunden till ett livslångt, självstyrt och reflekterande lärande. Under kursdagarna övar vi ett patientcentrerat arbetssätt, jobbar tillsammans på modeller för struktur, organisation och teambildning med hänsyn tagen till patientsäkerhet, prioriteringsbehov och en hållbar arbetsmiljö som skall räcka arbetslivet ut. Vi reflekterar över hur vi lär oss bära osäkerhet och använda exspektans som ett arbetsredskap.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 22 aug 2017
 • Konsultationskurs Nösund, Orust

  Konsultationskurs Nösund, Orust

  Kursen tränar dig i patientcentrerad konsultation. Vårt fokus ligger på praktiska övningar i grupp med strukturerad feedback. Under första delen, tre dagar, spelar du dina egna patienter och vi analyserar videoinspelningar av dessa patientspel. Under andra delen, en dag, ser vi på inspelningar med dig och dina patienter. Kursen är på avancerad nivå. Det är önskvärt ha förkunskap i konsultationsteknik, men vi är medvetna om att alla inte har detta och vi jobbar då med att använda gruppens resurser och erfarenheter för att alla ska utvecklas.

  Sista anmälningsdatum för kursen är 7 jun 2017
  Kursen startar den 18 okt 2017
 • Visa fler